Categories: Главна
      Date: May 30, 2017
     Title: Награди
за Ден на земята

Днес директорът на училището награди ученици за участие в изложбата, посветена на Деня на земята.

Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване Награждаване