Print this page

Благотворително коледно тържество

09/16/10

15 Септември 2010 г.


Първи учебен ден

Цветя, усмивки, много настроение - това е 15 септември 2010 г.

С вдигането на националния флаг, под звуците на химна на Република България и посрещане на училищното знаме в СОУ "Св. Кл. Охридски" се откри новата 2010/2011 учебна година.

Да споделят радостта на учители, родители и ученици бяха г-н К. Гумнеров (депутат), г-жа Янка Иванова (РИО на МОМН), г-жа Илинка Печева (зам. кмет на Община Ловеч), г-жа Цветана Минкова (гл. експерт, Община Ловеч) и г-жа Миглена Ганкова (председател на училищното настоятелство). Гости, родители, учители, ученици и целия персонал бяха поздравени от г-н Валери Христов, директор на училището.
Най-въодушевени бяха първокласниците, които под ръководството г-жа Красимира Бочева и г-жа Росица Сейзинска за първи път прекрачиха прага на училището и се потопиха в храма на знанието.

15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г. 15 СЕПТЕМВРИ 2010 г.


Предишна страница: Викторина
Следваща страница:Деница Димитрова от 6а клас