Print this page

Проект ТВОЯТ ЧАС

Проект "ТВОЯТ ЧАС"


По проект ТВОЯТ ЧАС в училището има следните групи:

1. Пожарна безопасност и спасяване
2. Математиката - интересна и полезна
3. Лесно да ми е в света на математиката ...
4. Духов оркестър
5. Мажоретен състав
6. Малки артисти
7. Светът и ние
8. Имало едно време
9. Природознайко
10. Чета правилно, пиша вярно
11. Четенето лесно, писането лесно
12. Знам, че мога - 2 групи
13. Здравословен живот
14. В хармония с природата
15. Благонравие - животът на Христос
16. Литерайко
17. Пътешествие из България
18. Знам и мога да бягам и скачам

ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС ТВОЯТ ЧАС
ТВОЯТ ЧАС


Предишна страница: Православно християнче
Следваща страница:Училищен музей