Print this page

Обществен съвет

На 14 септември 2016 г. в СУ "Св. Климент Охридски" се проведе заседание за избор на обществен съвет. На заседанието присъстваха Директора на училището и 14 родители на ученици, предложени от класните ръководители. Беше избран следния състав на съвета:

Цветослава Павлова Христова - председател, 0888/822058
Мария Станчева Димитрова - 0888/245285
Теменужка Петрова Брязова - 0885/749541
Марияна Любомирова Андреева, секретар - 0877/782333
Нели Борисова Чикова - 0988/841798
Владимир Николаев Винев - представител на Община - Ловеч, фин. орган, 068/688299, е-майл: v.vinev@lovech.bg


Предишна страница: Учебен процес
Следваща страница:Заповеди