Print this page

Учебен процесСедмично разписание

Работен дневен график на училището

Учебен план за 2011/2012 учебна година, 1-12 клас

Учебен план за парелелка профил ХУМАНИТАРЕН след VII клас, 2013/2014 учебна година

Учебен план за парелелка профил ХУМАНИТАРЕН след VII клас, 2015/2016 учебна година

График за класни работи

График за контролни работи

График за консултации

График за провеждане на втори час на класа

Списък на учебниците, по които ще учи училището за учебната 2014/2015 г. по класове, 1-4 клас

Списък на учебниците, по които ще учи училището за учебната 2014/2015 г. по класове, 5-12 клас

График за дежурство на учителите

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Лекарски кабинет - Росица Веселинова Газдова, работи всеки работен ден
от понеделник до петък, от 7:30 ч. до 16:00 ч., стая 201.

Педагогически съветник - Румяна Банова Топчиева, topchievar@abv.bg
от понеделник до петък, 08:00 ч. - 14:00 ч.,
консултации с родители - 13:00 ч. - 14:00 ч., стая 119

Логопед - Мария Николова Гайдарова - работно време:

Понеделник 10:30 - 14:30
Вторник 10:50 - 14:30
Сряда 10:50 - 14:00
Четвъртък 10:50 - 14:00
Петък 11:30 - 15:00

Консултации с родители - сряда 14:00 ч. - 15:00 ч., стая 123
Работен седмичен график на занятията на логопедичен кабинет


Предишна страница: Структура
Следваща страница:Обществен съвет