Print this page

СтруктураУчилищно ръководство:

Валери Валентинов Христов - директор на училището,
специалност: българска филология, икономист и финансист, тел. 068/604 366, 0879 / 125 825
Миглена Тодорова Ганчева - заместник - директор по учебната дейност,
специалност: биология и химия, учител по биология, 0877 / 18 95 17, gancheva_miglena@abv.bg
Снежана Петрова Ралчева - главен счетоводител, педагогика, 068/604 365, 0879/125 827, ralche@abv.bg

Подготвителна група и Начален етап:
Райничка Нанкова Топалова - предучилищна педагогика, учител в ПГ
Станка Маринова Дулева-Гущераклиева - начална училищна педагогика и английски език, старши учител англ. език в начален етап, tanya.duleva@gmail.com
Соня Петрова Костова - начална училищна педагогика, начален учител, flora_s68@abv.bg
Наталия Начева Василева (Хумбаджиева) - начална училищна педагогика, начален учител, nataly333@abv.bg
Красимира Христова Бочева - начална училищна педагогика, начален учител, krasi_bocheva@abv.bg
Соня Иванова Денчева - начална училищна педагогика и англ. език; начален учител, sonya.dencheva@gmail.com
Милка Георгиева Кочева - начална училищна педагогика, начален учител, milka.kocheva@abv.bg
Магдалена Маноилова Пенева - начална училищна педагогика, начален учител, magdalenapeneva@abv.bg
Росица Тодорова Сейзинска - начална училищна педагогика, изобразително изкуство, начален учител sejzinska@abv.bg
Паулина Недялкова Петрова - начална училищна педагогика, английски език в начален етап, начален учител, petrova.paulina@mail.bg
Дафинка Василева Дикова - начална училищна педагогика, начален учител, dafidikova@abv.bg
Бисерка Маринова Георгиева (Славчева) - начална училищна педагогика, начален учител
Наталия Нешева Богданова - начална училищна педагогика с английски език, начален учител, natalia068@abv.bg
Мария Николова Гайдарова - българска филология, логопедия; логопед, mir57@abv.bg
Румяна Банова Топчиева - педагогически съветник, специалност: история, topchievar@abv.bg

Прогимназиален и гимназиален етап
Вяра Петкова Минова - българска филология, учител по български език и литература, vminova@abv.bg
Ирена Михайлова Петрова - българска филология, учител по български език и литература, ira46@abv.bg
Татяна Димитрова Стоянова - български език и история, английска филология, учител по български език и литература и английски език, tanya.lv@mail.bg
Евгения Стефанова Ряхова - сп английски език, учител по английски език, eryahova@abv.bg
Ралица Цветелинова Цветанова - английски и руски език, учител по английски език и руски език, infrasoninka616@gmail.com
Пепа Петкова Лозанова - математика, учител по математика, pepalozanova@abv.bg
Йоана Иванова Иванова - математика и информатика, учител по математика и информатика и информационни технологии, yt_86@abv.bg
Марияна Христова Цокова - математика и информатика и информационни технологии, учител по математика и информатика и информационни технологии, mimi6261@abv.bg
Тамара Любомирова Дамянова - химия и биология, учител по химия и биология, tami_9791@abv.bg
Юрий Илиев Кузманов - история, учител по история,
Десислава Стефанова Иванова - история и география, учител по история, d.ivan0va@abv.bg
Габриела Петрова Петрова - физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, учител по физическо възпитание и спорт, gabrielita_cska@abv.bg
Тихомир Петров Костов - физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, lovechgoma@gmail.com
Иван Василев Калчевски - технологии, изобразително изкуство, учител по домашен бит и техника, изобразително изкуство, kalchevski@gmail.com
Тотко Илиев Рогашки - музикална педагогика, учител по музика, rogband@abv.bg
Даниела Велиславова Панайотова - учител в ЦДО, daniela_v_panayotova@abv.bg
Гергана Илиева Пъндева - немска филология, учител по немски език, gerganashankova27@abv.bg
Албена Романова - ресурсен учител

Непедагогически персонал:
Таня Иванова Мараченска - икономист-финансист; завеждащ административна служба, 068/604 365, 0879 / 125 824
Веска Димитрова Додева - деловодител - домакин
Ивайло Христов Иванов - техник комп. системи и мрежи, 0879 / 456087, oldrocker@mail.bg
Румен Николов Гидулски - пазач, 0879 / 125 828
Пламен Русанов Гечев - електротехника, майстор - поддръжка
Милена Ангелова Митанова - чистач / хигиенист
Павлина Добромирова Мичева - чистач / хигиенист
Надка Петкова Бочева - чистач/хигиенист
Поля Петрова Бошнякова - чистач/хигиенист


Предишна страница: Състезание по английски език
Следваща страница:Учебен процес