Print this page

Празник на училището 2015

И тази година с богата и разнообразна програма СОУ "Св. Кл. Охридски" чества патронния си празник. Седмицата, посветена на патрона, е част от символиката и ритуализацията на училищния живот и има за цел да популяризира историята и настоящето, да стимулира творческата и индивидуалната изява на учениците:

Честит празник!

Честит празник!

Честит празник!

Честит празник!

Честит празник!

Честит празник!

Честит празник!


Това е СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ловеч ! И не случайно изразът: "Това е моята гимназия!" ни показва, че няма нищо по-красиво и стойностно от това да чувстваме нашето училище със сърцето си... А заслуга за това преживяване имат всички бивши и настоящи ученици, учители, административен и обслужващ персонал.

Честит празник !


Предишна страница: Литературен конкурс
Следваща страница:Награждаване