Print this page

НачалоСУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - гр. Ловеч

На 19 април 2017 г. в училището се проведе открита практика по "Човекът и природата" в Vа клас на тема "Опазване на въздуха и водата". Целта на инициативата е усъвършенстване на педагогическите компетентности, свързани със създаване на творческа среда, умения за работа в екип на учениците. Присъстваха учители от ловешките училища.
Учебният час се проведе под ръководството на старши учител г-жа Тамара Дамянова. Класът беше разделен на три състезателни отбора и жури, което оценяваше по предварително зададени критерии. Динамика и състезателен дух, работа в екип между съотборници и добра теоретична подготовка показаха учениците от V а клас.
Учениците овладяха и задълбочиха знанията си за възможностите за опазване на чистотата на въздуха и водата. Гостите на откритата практика изказаха благодарност към ст. учител Т. Дамянова и нейните ученици.
Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практика Открита практикаe-mail на училището:

kl_ohridsky@abv.bgСледваща страница:История