Print this page

НачалоСУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - гр. Ловеч

Празник !!! (123 години от създаването на СУ "Св. Кл. Охридски")


123 години на Климент сме потомци млади и с неговия дух вървим. Ще минем всякакви прегради и уверено напред ще продължим.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !


На всички настоящи и бивши възпитаници, учители и служители на нашето неповторимо училище, към всички, за които Гимназията в Ловеч е свята !


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

За връзка с директора на училището, за предложения, забележки и коментари по сайта използвайте следния e-mail:

direktorgimnaziata.com@abv.bg

e-mail на училището:

kl_ohridsky@abv.bgСледваща страница:История